Firemní identita

Firemní identita?

Firemní identita nebo i tzv. branding je proces prodeje, který odlišuje Vaše produkty nebo služby od konkurence.

Jednoduše řečeno, tím jak odprezentujete svůj produkt nebo službu, a tím jak si Vás lidé zapamatují, si budujete vlastní firemní identitu, která je pro Vaše podnikání důležitá.

Jednotlivé prvky firemní identity se navzájem ovlivňují a vytvářejí jednotný obraz o firmě.

Prvky firemní identity

Mezi základní prvky firemní identity patří:

  • Design
  • Komunikace
  • Kultura

Design je vizuální stránka Vaší firmy. Patří sem firemní barvy, logo, webové stránky, vizitky, letáky, podtisky textilií a automobilů a jiné propagační materiály.

Komunikace obsahuje všechny komunikační prostředky, komunikaci s vnějším i s vnitřním prostředím a všechny formy chování, jejichž prostřednictvím dává firma o sobě vědět. Také je důležitá analýza komunikace, která se provádí na základě sběru dat.

Kultura zahrnuje charakter firmy a lidi, kteří v ní pracují.

Jak si vybudovat úspěšnou firemní identitu?

Je velmi důležité, aby si firma vybudovala svou vlastní identitu, už jen z hlediska konkurence. 

Jak na to?

Definujte, jak chcete být vnímán.

Když Vaši zákazníci skončí s používáním Vašeho produktu nebo služby, jaký chcete, aby Vám dali feedback? Vnímejte svou značku jako slib Vašim zákazníkům – slib, který se liší od konkurence.

Na základě tohoto slibu si zorganizujte podnikání.

Dodržení slibu, který Vás odlišuje od konkurence znamená, že děláte něco víc než oni. Vaše značka bude výrazně ovlivňovat vzorec výtažných, vzorec, na kterém budete zakládat své podnikání.

Oznamte svůj slib

Všechny Vaše marketingové materiály – od barev, loga až po web – musí být vyvinuty na základě tohoto příslibu. V této fázi se Vaše značka stane ústředním bodem Vašich reklamních kampaní a co je nejdůležitější, Vaše kampaň bude ještě efektivnější, neboť bude mít jasnou zprávu.

Buďte důslední

Jde tu o rozvoj důvěry. Vaši zákazníci už Vaši značku nesmí chápat jako příslib, ale jako realitu. Konzistence je často nejtěžší část, ale ta s největšími odměnami.

Z dobře řízené značky se postupem času přestává stávat příslib společnosti a stále více se stává očekáváním zákazníků.

Dobře postavená firemní identita je velmi důležitá a odvíjí se od ní úspěšnost Vašeho podnikání.

Při uplatňování výše zmíněné strategie bude Vaše firma postupně schopna zvyšovat své ceny i tržby (správně, obojí současně!). Vaše značka se stane jedním z nejcennějších aktiv Vaší firmy a bude mít největší vliv na Váš konečný výsledek.

Sdílet

Více k prozkoumání

Placené spolupráce s influencery

Placené spolupráce s influencery jsou stále oblíbenější formou marketingu. Mohou být skvělým způsobem, jak oslovit cílovou skupinu a zvýšit povědomí o své značce. Jak vybrat

Obrázky a SEO optimalizace

Optimalizace obrázků je důležitou součástí každé webové stránky. Mohou pomoci zlepšit uživatelský zážitek, zvýšit proklikovost a také podpořit SEO. Pokud chcete, aby vaše obrázky byly

Agretimo – vše pod jednou střechou.

Vyberte si kontakt na nás, který vám vyhovuje.